Start - Lijst met sloopregelingen

Steun Museumschip Tordino Het schip moet naar de werf en alle hulp is welkom!

Databank Belgische Binnenvaart Schepen

versie 1.0j - © v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

logo Belgische Binnenvaart Schepen - v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Deze website is momenteel niet compatibel met smartphone of tablet.


Beroepen gerelateerd aan de binnenvaart - Verzekeringsmaatschappijen - Wet op de Scheepshypotheek - Bevrachtingskantoren - laad- en losinstallaties - Overheidsinstanties voor de binnenvaart - Keurings- en expertisebureau's - Belgische schippersinternaten - Belgische bedrijven voor de binnenvaart - Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten - Belgische kantoren van de sleepvaartgroepering - Beurtkantoren van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart - Lijst met aalmoezeniers van de binnenvaart
Scheepsdocumenten -


Lijst met sloopregelingen

In het verleden werden regelmatig sloopregelingen aangeboden voor schippers. Deze hadden als hoofddoel het afbouwen van kleinere (overtollige) vaartuigen. De bedragen die uitgekeerd werden waren bepaald door de Europese Commissie in samenwerking met de autoriteiten die belast waren met het beheer van de diverse sloopfondsen.

in de Europese Unie werd van 1990 tot 1999 een structurele sanering van de binnenvaartvloot doorgevoerd omwille van een overcapaciteit. De genomen maatregelen waren de toekenning van slooppremies en de zogenaamde “oud-voor-nieuw”-regeling (een nieuw schip mocht slechts in gebruik worden genomen nadat een gelijkwaardige actieve tonnage was gesloopt of nadat er een bijzondere bijdrage was betaald).
Om die maatregelen te kunnen uitvoeren, werden in de Europese lidstaten zogenaamde sloopfondsen opgericht. Voor België gebeurde dat op basis van een op 23 maart 1990 gesloten samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten; het fonds werd ondergebracht bij de Dienst voor Regeling der Binnenvaart (DRB).

Sloopregeling 1976

In 1976 werd er, naar aanleiding van het beëindigen van de schippersstaking van 1975 een sloopregeling afgesloten tussen de Belgische Staat en de vertegenwoordigers van de binnenvaart. De voorwaarden waren dat een droge vrachtschepen tenminste 35 jaar oud was en dat een tankschip minimum 25 jaar oud was. Door aanvaarding van de slooppremie moest de begunstigde zich er toe verbinden het bedrag ervan gedurende een periode van drie jaar na de datum van uitbetaling van de premie, niet in een onderneming van vervoer te water te beleggen. Deze regeling was van toepassing in de periode 16 juni 1976 tot 31 december 1978.

Sloopregeling 1980

Sloopregeling 1996NaamAfgesloten opType schipTonnageAantal schepenTotale tonnageUitgekeerd bedrag (EURO)
Sloopaanvragen 19971997-08-31droge lading< 450t65238132130790,74
Sloopaanvragen 19971997-08-31droge lading451t-650t18104981281411,55
Sloopaanvragen 19971997-08-31droge lading651t-1650t25238183216710,65
Sloopaanvragen 19971997-08-31droge lading>1650t113681027605651,69
Sloopaanvragen 19971997-08-31tankvaart< 450t41182199372,51
Sloopaanvragen 19971997-08-31tankvaart451t-650t149793054,06
Sloopaanvragen 19971997-08-31tankvaart651t-1650t889792399908,06
Sloopaanvragen 19971997-08-31tankvaart>1650t25679680702,28
Sloopaanvragen 19971997-08-31duwvaart<1000kw21231275665,72
Sloopaanvragen 19971997-08-31duwvaart>1000kw000

Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder