Start - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

Databank Belgische Binnenvaart Schepen

versie 1.0j - © v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

logo Belgische Binnenvaart Schepen - v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Deze website is momenteel niet compatibel met smartphone of tablet.


Algemeen - Beurtkantoren -


Dienst voor Regeling der Binnenvaart

Oprichting

De Dienst voor Regeling der Binnenvaart werd opgericht op 12 december 1944. Dit was de opvolger van de Belgische Binnenvaart Centrale.

Het Belgische waterwegennet werd in 18 districten verdeeld. Tegen 1975 was er nog sprake van 14 districten.

Districten

In elk district was er een bevrachtingskantoor gevestigd, waar op bepaalde dagen en uren transporten werden toegewezen. Eenmaal een transport door naamafroeping volgens de beurtlijst was toegewezen, ontving de schipper van de bevrachter de vrachtbrief. De bevrachters betaalden de schipper na het uitvoeren van zijn opdracht, en inden daarna het bedrag van de opdrachtgevers. De meeste bevrachters hadden een loket in de beurs of een kantoor in de buurt ervan.

De D.R.B. had tot hun taken het beheren van de vracht binnen België. Na de staking van 1975 kreeg de D.R.B. een grensoverschrijdende uitbreiding op het verkeer België-Frankrijk.

Toerbeurtregeling

Het afsluiten van contracten in het binnenlands vervoer is gebaseerd op het principe van de bevrachting per beurt. Uitzondering hierop waren:

Het Belgische waterwegennet was verdeeld in verschillende districten met elk een eigen bevrachtingskantoor, waar de leeggekomen schepen in volgorde van aankondiging op de beurtrol konden worden ingeschreven. Anderzijds bracht het kantoor bij de dagelijkse bevrachtingszitting alle aanvragen voor laadruimte samen met vermelding van de soort vracht en eventuele speciale technische eisen inzake het schip. De schippers konden dan naar gelang ze meer vooraan op de beurtrol staan eerst een reis kiezen naar wens. Er was geen verplichting.

De vrachtprijzen voor het binnenlands vervoer werden vastgesteld door de Minister van Verkeerswezen, na overleg met de vervoerders en de gebruikers. Per semester werden nieuwe verplichte vrachttarieven vastgelegd door de Overheid.

Einde D.R.B.

De Dienst voor Regeling der Binnenvaart werd ontbonden op 15 december 1999. Dit hield in dat

Op 1 januari 2000 stopte bijgevolg ook de toerbeurtregeling in België.Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder