Start

Databank Belgische Binnenvaart Schepen

versie 1.0g - © v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

logo Belgische Binnenvaart Schepen - v.z.w. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Deze website is momenteel niet compatibel met smartphone of tablet.


Belgische Binnenvaart Schepen Database - BBS

De Belgische Binnenvaart telt nu nog een paar duizend schepen. Ooit was dit anders. Van de honderden scheepswerven zijn er slechts een handvol over en vele schepen zijn inmiddels verdwenen. Als u weet dat er bijvoorbeeld:

Over de Belgische binnenvaart is relatief weinig neergeschreven, dit in vergelijking met andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland. De beschikbare informatie is vaak onvolledig en / of helemaal niet gedocumenteerd of niet publiekelijk toegangkelijk. Wat we hebben aan informatie is verspreid.

Aan boord van ons museum krijgen we vele vragen binnen van familieleden die op zoek zijn naar het schip van hun (groot)ouders of andere familieleden. Zoeken op schippersnaam is met de huidige bronnen uitgesloten. De weinige lijsten die beschikbaar zijn, werden alfabetisch op scheepsnaam opgesteld. Bouwwerven worden niet vermeld, hooguit een plaats waar het schip gebouwd werd. Die registratiegegevens komen dan vaak nog van de schipper zelf.

In de loop der jaren worden schepen vaak verbouwd, gemotoriseerd en hergemotoriseerd. Schepen worden verlengd of worden van vracht- naar passagiersschip omgebouwd, etc... De meeste schepen veranderen meermaals van eigenaar. Sommige schepen worden verkocht naar de sloop en komen nadien alsnog opnieuw in de beroepsvaart of worden tot woonschip omgebouwd.

Aan de hand van deze databank trachten wij al deze informatie te bundelen en een overzichtelijk totaalbeeld weer te geven, want naast de schepen en de schippers is er nog veel meer die betrekking heeft op de binnenvaart zoals scheepswerven, waterwegen, bruggen en sluizen, schippersinternaten, .... . Vele elementen langs onze waterwegen zijn inmiddels verdwenen. Hiervan rest ons vaak enkel nog herinneringen of een ansichtkaart. Die laatste worden toegevoegd indien ze beschikbaar zijn. Er is ook gewerkt aan een integratie met het online geo-platform OpenStreetMaps zodat u als geïnteresseerde weet waar iets zich bevindt of bevond.

Dit project kwam tot stand, naar aanleiding van de vele vragen die we ontvingen en het ontbreken van een database met alle Belgische binnenvaartschepen, en wordt op een vrijwillige basis aangevuld. De geraadpleegde bronnen liggen steeds ter inzage in onze Nautische Bibliotheek aan boord van Museumschip Tordino.

De Belgische Binnenvaart Schepen database bevat momenteel 7188 unieke vaartuigen, (8420 vaartuigen inclusief mutaties), 162 scheepswerven, 174 rederijen, 21 bevrachtingskantoren, 3282 schippers, 253 bidprentjes van Belgische schippers, 272 steden, dorpen en gemeenten, 60 waterwegen, 66 laad- en losinstallaties, 15 schippercafés en -dancings, 205 bruggen, 169 sluizen en 608 foto's van binnenschepen. De database wordt frequent aangevuld. Nog niet alle schepen, sluizen, scheepswerven, waterwegen en overige gegevens zijn aanwezig!

Vandaag zijn er 0 schepen en 0 bidprentjes toegevoegd. Hou er rekening mee dat we momenteel nog de vaartuigen aan het invoeren zijn. De lijst wordt continue aangevuld. Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom.

alt

alt
Over - Nieuws - Inhoudstabel - Disclaimer - Museumschip Tordino - Nautische bibliotheek - V.Z.W. Archief- en Documentatiecentrum Erfgoed Binnenvaart

Correcties en aanvullingen steeds welkom per mail naar de beheerder