Nautische Bibliotheek

Vlaanderens grootste privé opengestelde maritieme bibliotheek aan boord van een schip!

De huidige leeszaal is in gebruik als tentoonstellingsruimte. Een nieuwe leeszaal is voorzien voor november 2023. Er kunnen momenteel wel boeken geraadpleegd worden, maar in een kleinere ruimte.

Leeszaal Museumschip Tordino

Huishoudelijk reglement

 1. Publicaties worden door de verantwoordelijke uit de bibliotheekkasten gehaald en teruggeplaatst
 2. Dranken en etenswaren zijn te allen tijde verboden in de leeszaal (inclusief kauwgom
  en sigaretten).
 3. Het is niet toegelaten te roken in de bibliotheek of leeszaal
 4. De publicaties dienen met zorg en respect behandeld te worden
 5. Het is ten strengste verboden op de publicaties te
  steunen, daarin/daarop aantekeningen te maken, er schrijfpapier op te leggen of
  Post-its of dergelijke aan te brengen.
 6. In de leeszalen moet u elke vorm van conversatie zoveel mogelijk beperken om de
  andere lezers niet te storen of te hinderen. Het gebruik van een mobiele telefoon
  is verboden in de leeszaal. Bij het gebruik van geluidsdragers van welke aard
  ook moet u er bijzondere zorg voor dragen dat u de rust voor andere lezers niet
  verstoort. Het oordeel van de verantwoordelijke hierover is bindend.
 7. De computers in de leeszaal dienen uitsluitend voor wetenschappelijke,
  documentaire of educatieve doeleinden. Het gebruik ervan kan door het
  verantwoordelijke worden beperkt in functie van het aantal lezers. Het is niet
  toegestaan de instellingen van de computers aan te passen, zelf software te
  installeren of de kabels van de elektriciteits- of netwerkverbinding uit te trekken en
  uw eigen toestel (hardware) aan te sluiten.